Your Employment Solutions

specialisten in arbeidsrecht

Privacy

YES Advocaten verstrekt derden geen persoonlijke informatie van haar cliënten en relaties. Het kan voorkomen dat YES Advocaten voor het uitvoeren van haar werkzaamheden (een) derde(n) inschakelt. Deze door haar ingeschakelde derden hebben geen toestemming om voornoemde informatie te gebruiken of openbaar te maken tenzij noodzakelijk om de door YES Advocaten aan deze derden verstrekte opdracht(en) uit te kunnen voeren of om te voldoen aan wettelijke eisen. YES Advocaten heeft administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen genomen om de persoonlijke gegevens van haar cliënten en relaties zoveel als mogelijk te beschermen.