Your Employment Solutions

specialisten in arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Wij hebben veel ervaring met: 

-> arbeidsovereenkomsten (opstellen/wijzigen/actualiseren)

-> arbeidsomstandigheden

-> arbeidsvoorwaarden (opstellen/wijzigen/actualiseren), personeelshandboeken/arbeidsvoorwaardenreglementen

-> cao-recht

-> concurrentiebedingen, relatiebedingen, ronselbedingen, geheimhoudingsbedingen en boetebedingen

-> flexibele arbeidsrelaties (uitzendovereenkomsten, detacheringsovereenkomsten, payrolling en oproepkrachten)

-> functioneringsgeschillen/arbeidsconflicten

-> individueel en collectief ontslag

-> medezeggenschapsrecht (Wet op de ondernemingsraden)

-> ontslagvergoedingen

-> overeenkomsten van opdracht (freelance, zzp)

-> overgang van onderneming

-> reorganisatie/herstructurering, waaronder bedrijfssluitingen en bedrijfsverhuizingen

-> sociaal plan

-> (statutair) directeuren en ander (hoger) management

-> Wet Werk en Zekerheid

-> zieke werknemers en re-integratie